Mere info http://www.advokatsamfundet.dk/
Københavns universitet. http://www.ku.dk/
Århus universitet. http://www.au.dk/
syddansk universitet. http://www.sdu.dk/
Ålborg universitet. http://www.aau.dk/
SU http://su.dk/Sider/default.aspx
Hvor du kan så lønninger på forskellige jobs. http://www.jobindex.dk/cgi/cv/salaryindex.cgi